Блок
Litecoin блок
1700758
mined by
Anonymus
Время 2019-09-11 21:26:23
Транзакций 87
Размер 26 231 bytes
Урезанный размер 17 908 bytes
Вес 79 955
Сложность блока 0
Сложность сети 10 809 777
Версия 0x20000000
Bits 0x1a018d51
Nonce 0x0fb7d6d1
Награда за блок 0.19531250LTC
Комиссии 12.32249217LTC
Coinbase message
,mm;-AIg`E:%CI]o#>😆Mined by seaheng
Merkle root
1357fc547e03cf873336e78263b8206a68270fafd0dff29528ac126423c8291b
Coinbase hex
0396f3192cfabe6d6d8f1f3b032d4192fabd4967946089453ace25b6cb43491bc4e75d806f0123093e08000000f09f988600104d696e65642062792073656168656e670000000000000000000000000000000000000000000000000000000500a0000000
Header
0000002028bc6c491dcb196d573093fd4cb49869874350a79a84aa123b375810992bd31a1b29c8236412ac2895f2dfd0af0f27686a20b86382e7363387cf037e54fc57137f66795d518d011ad1d6b70f57
Transaction statistics
Segwit transactions
71.26%
62
RBF transactions
14.94%
13
Fee
Transactions fee rate distribution
Transacted bitcoin volume
Amount
Virtual size
Inputs/Outputs statistics
115 inputs 1 330.57591166LTC
177 outputs 1 343.07591166LTC
Транзакции блока
0
coinbase rbf segwit Fee: 0LTC 0 ś/vByte
12.51780467LTC
1.98558000LTC
2
segwit Fee: 0.00131313LTC 781.62 ś/vByte
176.73598893LTC
3.70135040LTC
0.88151567LTC
31.00106939LTC
6
segwit Fee: 0.00017550LTC 104.46 ś/vByte
9.17011677LTC
0.04127860LTC
0.33075758LTC
0.07198290LTC
10
rbf segwit Fee: 0.00025700LTC 100.39 ś/vByte
1.48064197LTC
11
rbf segwit Fee: 0.00025700LTC 100.39 ś/vByte
0.80058048LTC
7.09096328LTC
13
segwit Fee: 0.00031400LTC 100.31 ś/vByte
1.54863500LTC
14
segwit Fee: 0.00025900LTC 100 ś/vByte
0.01464547LTC
15
segwit Fee: 0.00043800LTC 100 ś/vByte
1.64196301LTC
16
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
1.45912243LTC
17
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
0.35959019LTC
18
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
2.51825182LTC
19
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
0.33847847LTC
20
segwit Fee: 0.00020200LTC 100 ś/vByte
6.94645881LTC
21
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
9.22084562LTC
22
segwit Fee: 0.00056200LTC 100 ś/vByte
69.82353147LTC
0.24977500LTC
24
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
0.71522787LTC
25
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
0.95104349LTC
26
segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
827.13819404LTC
27
rbf segwit Fee: 0.00025700LTC 100 ś/vByte
0.64360049LTC
28
rbf segwit Fee: 0.00034800LTC 100 ś/vByte
1.16886209LTC
29
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
6.07532358LTC
30
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
1.14472124LTC
0.33955468LTC
0.04977600LTC
33
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
52.55160252LTC
34
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
0.45741546LTC
35
segwit Fee: 0.00025900LTC 100 ś/vByte
0.28005747LTC
36
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
0.32369557LTC
37
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
0.98773283LTC
38
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
6.91711690LTC
39
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
1.43050952LTC
40
segwit Fee: 0.00016800LTC 100 ś/vByte
2.09013807LTC
41
rbf segwit Fee: 0.00016600LTC 100 ś/vByte
6.57317266LTC
42
segwit Fee: 0.00026100LTC 100 ś/vByte
0.74191949LTC
0.27992759LTC
0.04584295LTC
0.68802064LTC
0.02618776LTC
47
segwit Fee: 0.00004120LTC 20 ś/vByte
0.75362640LTC
0.24993164LTC
0.65373779LTC
50
segwit Fee: -1.16866410LTC -167 609.95 ś/vByte
0.83133590LTC