Raw transaction

Litecoin raw transaction f0c22e0d889b57a24b35ebd46e18c3c671baaeea18b2c1e6d22c280630908542

020000000184bb95b465654d9de0ebabc67f2ce920f97fb29772635d2af5ba3bf8fdffdc0f0000000000ffffffff010392c923790000002258207e14a5c29ba152c47ed3ff85f466da816f30cb2d175f5ec82070ce0bd299db5600000000