Raw transaction

Litecoin raw transaction 8e812ef5416c63fdbfc4b96fbdac474ecf5ccc2e940f49520c6f28f58dec29f5

02000000000101d96dc6d12f3e31691d0417c85ce031d2303e5f9c1bd9ef57fb121b71206262d60400000000fdffffff02a318b10100000000160014235a28e7c4bebd52074958f886f08a00e9a0ff82042b87ca0100000016001420c7b72622ffb2ab9f8a0cac6c542e26ce37b38a024730440220180371a2deb081f959a084e75088df7425901bf7e754695fc54e5f9c580d6def022029b3a0bd48bfd60cda26fcfc3f8ba45a4e7e743209e9f9c3675f83b4d0113fcd012103629b446d6fba0b1f80c35e1dc88daf738b8455b2c6d87f7e4f369d0a2783e23400000000